ProductImpactTool.org

Gebruik de tool

Vind hier uitleg over het gebruik en materialen om zelf met de Product Impact Tool aan de slag te gaan.


Uitleg van de Product Impact Tool

De Product Impact Tool helpt bij onderzoek naar de impact van technische producten op mens, maatschappij en milieu. Dit is een startpunt voor ethische reflectie, of voor (her)ontwerp van producten met oog op gebruiksvriendelijkheid, acceptatie of gedragsverandering.

Bekijk en download het model
Bekijk en download

Kern van de tool is een model met daarin voorbeeldeffecten, geordend naar hoe techniek de mens aangrijpt. Het online model biedt de mogelijkheid om over een groot blad van kader naar kader te navigeren waarin uitleg en voorbeelden staan.

Bekijk de video met uitleg van de tool door Steven Dorrestijn:
Webinar Product Impact Tool.

Lees een bondige uitleg van de Product Impact Tool met toepassing in het domein van technologie in de zorg: De privacy-vriendelijke zorgcamera die mensen desondanks niet wilden: Over de impacts en de moraal van techniek. download


Aanwijzingen en materialen voor een workshop

Natuurlijk kun je de interactieve webtool gebruiken in een workshop, maar met een groep is het vaak fijn om fysieke materialen te hebben.

Product Impact Tool worksheet:

Een compacte papieren versie van de Product Impact Tool om in een workshop setting een Product Impact sessie te doen. download worksheet (pdf) Uitprinten op A3 formaat en aan de slag …

Hoe je de Product Impact Tool Sheet in je Design Proces kunt gebruiken:

Analyse: Neem het product of de service die je wilt analyseren in gedachten. Maak vervolgens een ronde langs de vier kwadranten van de tool en schrijf op of, en hoe jouw product of service de gebruiker beïnvloed middels de beschreven effecten (meestal hebben producten meerdere effecten). In een tweede stap kun je vervolgens bepalen welke effecten het sterkst zijn.

Ideegeneratie & Synthese: Begin met zoveel mogelijk verschillende productideeën te genereren. Categoriseer: Neem je interessantste ideeën en plaats ze in de kwadranten waar ze het beste in passen. Overdrijf: Neem een idee en overdrijf het gevonden effect in hetzelfde kwadrant. Verplaats: Verander een idee zodanig dat het product het meeste effect krijgt in een ander kwadrant.

Variant: als je al vaker een product impact tool sessie hebt gedaan kun je ook deze worksheet met een alternatieve lay-out gebruiken (door Jonne van Belle).

Lees meer in: “Dorrestijn & Eggink (2014), Product Impact Tool Workshop: Mastering Affect and Effect in Human-Product Relations

Product Impact tool workshop boekjes:

Voor een uitgebreidere workshop kun je gebruik maken van de door Jonne van Belle ontwikkelde workshopboekjes. Dit vergt wat meer voorbereiding, maar geeft meer houvast en sturing tijdens de workshop. Voor ieder kwadrant is er een boekje met aanwijzingen en vragen die de deelnemers door de sessie loodsen.

De boekjes kun je zelf maken door de PDF te downloaden, op A3 formaat uit te printen en de vouw-instructies te volgen (let daarbij op de volgorde van het vouwen, om het juiste resultaat zoals in de afbeelding hierboven te krijgen). Print ook een aantal exemplaren van de worksheet om de extra opdrachten “categoriseren”, “overdrijven” en “verplaatsen” te kunnen doen.


Ethisch Paralleltraject

Ethisch paralleltraject voor innovaties (productimpacttool.org)

Ethical Readiness Check (productimpacttool.org)