ProductImpactTool.org

volmaakte mens

De vroege techniekfilosofie zag techniek als verlengstuk van de mens (bv. Kapp). Volgens de utopische visie hierbij kan en moet de gebrekkige mens zichzelf met techniek vervolmaken. Transhumanisme en technologische singulariteit zijn hedendaagse voorbeelden: evolutie voorbij de mens tot mens-machine.