ProductImpactTool.org

historisch materialisme

De beroemde stelling van Karl Marx is dat de materieel-economische “basis” de geestelijke “bovenbouw” van de cultuur bepaalt en niet andersom. Daarom moest politieke verandering volgens hem beginnen bij de basis: van kapitalistisch naar socialistisch beheer van de productiemiddelen.