ProductImpactTool.org

Ethical Readiness Check (Vragen over doel & middel)


Dient het middel een goed doel?

Is het een goed middel voor het doel?

Wat is het doel van de innovatie? 

Is het een goed doel, of is het doel bedenkelijk of omstreden? 

Is het doel eenduidig, of zijn er conflicterende waarden? 

Zijn er (heimelijke) bijbedoelingen? 

Werkt het middel voor het doel? 

Is dit het beste alternatief? 

Leent het middel zich voor misbruik of oneigenlijk gebruik? 

Welke (on)bedoelde (neven)effecten kunnen optreden? 

(hoofdpagina Ethical Readiness Check)